Zpracování osobních údajů

Internetový informační portál Mezikulturní dialog provozuje státní příspěvková organizace Institut umění – Divadelní ústav (IDU), se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1; IČO: 00023205, DIČ: CZ00023205, zastoupená Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou, email: 4gsyQOQaZnkmb, tel. +420 224 809 111;  zřízená Ministerstvem kultury a školství čj. 39191/9-IV/1 ke dni 1. 9. 1950 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala Vaše osobní údaje uvedené níže.

Zpracovávané osobní údaje

V rámci internetového informačního portálu Mezikulturní dialog jsou zpracovávány tyto údaje za následujícími účely:

  1. Registrace k odběru novinek (newsletteru)

Zpracovávané údaje:
e-mailová adresa

Účel zpracování:
zasílání novinek Mezikulturní dialog s informacemi o akcích, seminářích, článcích a dalších aktualitách

Doba zpracování:
od přihlášení k odběru novinek po odhlášení z jejich odběru
Z odběru novinek je možné se kdykoliv odhlásit, a to odhlášením v patičce novinek nebo zasláním žádosti o odhlášení na e-mail info@mezikulturnidialog.cz.

  1. Vložení příspěvku (článku, akce, příležitosti apod.) ke zveřejnění na stránkách Mezikulturní dialog prostřednictvím odkazu „Vložte příspěvek

Zpracovávané údaje:
jméno autora příspěvku; název organizace, v níž autor příspěvku působí; e-mailová adresa autora příspěvku
dále veškeré osobní údaje (jména, telefonní čísla, e-mailové adresy apod.) uvedené v textu vloženého příspěvku

Účel zpracování:

Osobní údaje o autorovi příspěvku jsou shromažďovány za účelem komunikace redakce stránek Mezikulturní dialog s autorem příspěvku (např. aby autor příspěvku mohl být osloven z důvodu potřeby doplnění chybějících informací v příspěvku nebo aby mohl být informován o zveřejnění příspěvku na stránkách Mezikulturní dialog).
Osobní údaje v textu příspěvku jsou shromažďovány v editačním systému stránek a jsou zveřejňovány na stránkách. Shromažďování a zveřejňování těchto osobních údajů je dáno účelem příspěvku (např. uvedení kontaktních osob propagovaných akcí).

Doba zpracování:
Údaje o autorovi příspěvku jsou po zveřejnění příspěvku na stránkách vymazány a nejsou dále uchovávány.
Osobní údaje uvedené v textu příspěvku jsou uchovávány po dobu jeho zveřejnění. Všechny zveřejněné příspěvky zůstávají na stránkách a v editačním systému stránek na dobu neurčitou. O jejich případné odstranění je možné požádat na e-mailu: info@mezikulturnidialog.cz.

V případě poslání příspěvku s žádostí o jeho zveřejnění na stránkách Mezikulturní dialog prostřednictvím e-mailů info@mezikulturnidialog.cz nebo stepan.matejka@idu.cz je s osobními údaji nakládáno analogicky jako při použití odkazu „Vložte příspěvek“.

Způsob zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Mezikulturní dialog (Institut umění – Divadelní ústav) zpracovává také:

a)  VIZUS.CZ, s.r.o.
Nušlova 2515/4 158 00 Praha 5, Stodůlky, www.vizus.cz
IČ: 27155315, DIČ: CZ27155315

b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 
Od Správce údajů lze kdykoliv požadovat opravu, aktualizaci nebo odstranění osobních údajů. Správce je možné kontaktovat e-mailem: info@mezikulturnidialog.cz. Osobní údaje jsou zabezpečeny a přístup k nim má pouze oprávněný Správce osobních údajů a VIZUS.CZ, s.r.o. 
 
Pokud má Subjekt údajů pochybnosti o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním osobních údajů je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).