Vrchní ministerský rada – Odbor regionální a národnostní kultury

Pracovní nabídka platí do 27. října 2020.

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – vedoucího oddělení kulturně výchovných aktivit v Odboru regionální a národnostní kultury v oborech služby: finance, kultura, církve a náboženské společnosti, lidská práva.

Náplň práce

  • řízení oddělení, které plní úkoly MK jako ústředního orgánu státní správy v oblasti kulturně výchovné činnosti a národnostní kultury
  • plnění a zajišťování úkolů MK ČR stanovených v právních předpisech a Organizačním řádu MK ČR
  • spolupráce s ředitelkou odboru při tvorbě, kontrole a plnění zásadních koncepčních a analytických materiálů náležejících do působnosti ORNK
  • tvorba politik, postupů a programů a provádění analytických činností v ochraně lidských práv, národnostně menšinové politice, ochraně a integraci znevýhodněných skupin, integraci cizinců, rovnosti žen a mužů nebo v oblasti neziskového sektoru
  • zpracování odborných podkladů, vyhodnocování stanovisek pro práci a rozhodování NM ministra kultury a ministra kultury

Požadavky

  • výběrového řízení se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/ka, který/á splňuje současně předpoklady uvedené zde

Ministerstvo kultury ČR nabízí

  • službu na dobu neurčitou
  • zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy
  • nástup do služby – 1. ledna 2021
  • místo výkonu práce – Praha

Informace k výběrovému řízení

Zájemci se mohou přihlašovat do výběrového řízení do 27. 10. 2020.
Více informací k výběrovému řízení najdete zde.

Organizace

Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
www.mkcr.cz