Metodik dvojjazyčných asistentů pedagoga pro ZŠ

Pracovní nabídka platí do 20. května 2020.

Sdružení META vypisuje výběrové řízení na pozici metodik dvojjazyčných asistentů pedagoga pro ZŠ.

Od listopadu 2019 do června 2022 realizuje META projekt Čeština na druhou!, který se zaměřuje na vzdělávání dvojjazyčných asistentů pedagoga (DAP) nejčastěji z řad migrantek a specialistů na výuku češtiny jako druhého jazyka. Součástí je také intenzivní spolupráce s mateřskými a základními školami v Praze.

Pro tento projekt META hledá metodika DAP pro ZŠ, který má na starosti metodickou podporu pro účastníky vzdělávacího programu DAP a pedagogické pracovníky ze zapojených škol, kde probíhají praxe DAP. Zároveň se podílí na zvyšování informovanosti o pozici a práci (dvojjazyčných) asistentů pedagoga při podpoře dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a poskytuje v této oblasti odborné konzultace pedagogickým pracovníkům a vedení škol.

Metodik DAP pro ZŠ bude úzce spolupracovat s metodičkou DAP pro MŠ a koordinátorkou vzdělávání DAP.

Náplň práce

 • spolupráce na obsahové náplni vzdělávacího programu a navazujících seminářů pro DAP ve spolupráci s lektory
 • příprava a facilitace vzdělávacích, diskusních, evaluačních a informačních setkávání s cílovou skupinou
 • spolupráce při výběru účastníků do vzdělávacího programu
 • navazování spolupráce a komunikace se zapojenými školami
 • poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníky a vedení škol a účastníkům vzdělávacího programu v průběhu praxí
 • hospitace a náslechy ve školách a následný rozbor
 • tvorba odborných textů a metodických materiálů

Požadavky

 • vzdělání a praxe v pedagogickém oboru, příp. jiných humanitních oborech
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • koordinační schopnosti
 • spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost
 • iniciativní přístup
 • schopnost práce v týmu
 • flexibilitu při řešení problémů
 • Výhodou je praxe jako (dvojjazyčný) asistent pedagoga či pedagogické zkušenosti se spoluprací s AP. Dále jsou výhodou zkušenosti s psaním metodických materiálů a/nebo lektorské dovednosti.

META nabízí

 • zázemí středně velké stabilní organizace
 • zajímavou a kreativní práci v přátelském prostředí
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • prostor pro seberealizaci, profesní i osobnostní rozvoj
 • práci na 0,5 úvazku, nástup od 1. 6 . 2020, po dohodě možnost zvýšení úvazku (v kombinaci s jinými aktivitami)

Informace k výběrovému řízení 

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete na e-mail: info@meta-ops.cz strukturované CV, motivační dopis, kontaktní informace na alespoň 1 osobu, která o Vás poskytne reference.

Zaslání výše uvedených dokumentů je podmínkou k zařazení do výběrového řízení. Výběr kandidátů bude probíhat průběžně.

Organizace

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 773 304 464, E-mail: info@meta-ops.cz, www.meta-ops.cz