Lektor/ka workshopů pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Zdravotně sociální pomocník / pomocnice v Brně

Vedoucí týmu pro práci s rodinami v Brně

Koordinátor / koordinátorka kampaně #JakoTy

Public relations

Účetní

Komunitní pracovník pro mongolskou komunitu

Právník / právnička se specializací na migrační a pracovní právo

Právník / právnička se zaměřením na migrační a pracovní právo

Vedoucí sekce služeb pro cizince

Sociální pracovník pro registrovanou sociální službu – odborné sociální poradenství

Sociální pracovník / pracovnice

Investiční technik

Socialní pracovník / pracovnice pro rodiny s dětmi

Knihovník / knihovnice

Terénní interkulturní pracovník / pracovnice

Lektoři na doučování

Nově příchozí děti hledají své mentory!

PR pracovník – koordinátor kampaně

Právník / právnička v Hradci Králové

Zdravotně sociální pomocník / pomocnice na Prostějovsku

Psycholog / psycholožka

Lektor dramatického kroužku

Pokladní – referent/ka majetkové správy

Koordinátor / koordinátorka

Právnička / právník

Garant/ka inovativních metod práce s rodinou

Sociální pracovník/ice integračního centra

Terénní sociální pracovnice / pracovník

Sociální pracovník – odborné sociální poradenství pro cizince