Vrchní ministerský rada – Odbor regionální a národnostní kultury

Sociální pracovník/ce

Vedoucí sociálně-právního oddělení

Právnička / právník

PR pracovník a koordinátor kampaně

Terénní sociální pracovník

Edukátor v kultuře

Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Projektový manažer, koordinátor

Sociální pracovník/ice

Asistent/ka projektů zaměřených na podporu pedagogů

Terénní sociální pracovník

Lektor/lektorka českého jazyka a literatury pro střední školy

Lektor/lektorka češtiny jako druhého jazyka

Terénní sociální pracovník

Metodik adaptace dětí s OMJ ve školách

Metodik dvojjazyčných asistentů pedagoga pro ZŠ

Odborný pracovník a metodik pro regiony

Terénní sociální pracovník

Sociální pracovník – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Vedoucí PR oddělení

Muzejní edukátor/pedagog

Metodička / metodik začleňování žáků s OMJ

Projektový manažer / projektová manažerka

Psycholog / psycholožka

Průvodce / průvodkyně

Referent / tka majetkové správy – zakázkář

Sociální pracovník / pracovnice v NZDM DROM

Metodik / Metodička workshopů

Sociální pracovník