Právník/právnička

Pedagogický pracovník / pracovnice Vzdělávacího programu Gendalos

Manažer pro psaní projektů / projektový koordinátor

Lektor / lektorka workshopů o integraci cizinců

Sociální pracovník

Projektový manažer: Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

Lektor/lektorka češtiny jako druhého jazyka

OPU Praha hledá právničku/právníka

Sociální pracovník / sociální pracovnice

Pracovník/ice pro doprovázení pěstounských rodin v Brně

PR/Copywriter

Metodik/čka a lektor/ka multikulturní výchovy

Koordinátor/ka a administrátor/ka projektů

Terénní sociální pracovník/ce

Sociální pracovník/Ce Sociálně Aktivizační Služby JMK

Projektový manažer / Projektová manažerka

Fundraiser

Metodik/čka vzdělávacího projektu

Odborný pracovník a metodik pro regiony

Koordinační pracovník adaptačně–integračních kurzů

Terénní sociální pracovník

Kurátor fondu fotodokumentace a výtvarného umění a fotodokumentátor

Evaluátor/ka

Asistentka ředitelky Muzea romské kultury

Vrchní ministerský rada – Odbor regionální a národnostní kultury

Sociální pracovník/ce

Vedoucí sociálně-právního oddělení

Právnička / právník

PR pracovník a koordinátor kampaně

Terénní sociální pracovník