Lektor/lektorka češtiny jako druhého jazyka

Terénní sociální pracovník

Metodik adaptace dětí s OMJ ve školách

Metodik dvojjazyčných asistentů pedagoga pro ZŠ

Odborný pracovník a metodik pro regiony

Terénní sociální pracovník

Sociální pracovník – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Vedoucí PR oddělení

Muzejní edukátor/pedagog

Metodička / metodik začleňování žáků s OMJ

Projektový manažer / projektová manažerka

Psycholog / psycholožka

Průvodce / průvodkyně

Referent / tka majetkové správy – zakázkář

Sociální pracovník / pracovnice v NZDM DROM

Metodik / Metodička workshopů

Sociální pracovník

Účetní

Provozní asistent/ka

Asistent/ka PR

Výzkumník / koordinátor v oblasti výzkumu pracovních podmínek

Posila na recepci

Sociální pracovník/ce v terénním programu

Asistentka ředitelky

Asistent / asistentka PR

Vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Zdravotně sociální pomocník / pomocnice

Procesní manažer a koordinátor týmu

Sociální pracovník

Skandinávský dům hledá dobrovolníka do týmu