Projektový manažer / Projektová manažerka

Fundraiser

Metodik/čka vzdělávacího projektu

Odborný pracovník a metodik pro regiony

Koordinační pracovník adaptačně–integračních kurzů

Terénní sociální pracovník

Kurátor fondu fotodokumentace a výtvarného umění a fotodokumentátor

Evaluátor/ka

Asistentka ředitelky Muzea romské kultury

Vrchní ministerský rada – Odbor regionální a národnostní kultury

Sociální pracovník/ce

Vedoucí sociálně-právního oddělení

Právnička / právník

PR pracovník a koordinátor kampaně

Terénní sociální pracovník

Edukátor v kultuře

Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Projektový manažer, koordinátor

Sociální pracovník/ice

Asistent/ka projektů zaměřených na podporu pedagogů

Terénní sociální pracovník

Lektor/lektorka českého jazyka a literatury pro střední školy

Lektor/lektorka češtiny jako druhého jazyka

Terénní sociální pracovník

Metodik adaptace dětí s OMJ ve školách

Metodik dvojjazyčných asistentů pedagoga pro ZŠ

Odborný pracovník a metodik pro regiony

Terénní sociální pracovník

Sociální pracovník – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Vedoucí PR oddělení