Výzva na podporu romské inkluze a posilování postavení Romů

Uzávěrka podání žádostí 30. listopadu 2020.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásilo výzvy na podporu romské inkluze a posilování postavení Romů, které jsou podporovány prostřednictvím Norských fondů.

1. Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni

Tato výzva má za cíl prostřednictvím tzv. romských platforem působících na krajské a místní úrovni rozvíjet a podporovat dialog mezi představiteli Romů, romskými a proromskými organizacemi, veřejnou správou a dalšími aktéry působícími v oblasti romské integrace, dále pak podporovat zplnomocňování Romů, zlepšení sousedských vztahů, vytváření pozitivního obrazu Romů ve veřejném prostoru a další. 

2. Budování kapacit romských poradců

Tato výzva je určena primárně pro orgány veřejné správy s cílem podpořit zřízení nebo navýšení úvazku romského poradce na obcích, jehož činnost vyplývá ze zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně podpory dalších souvisejících aktivit, jako je vzdělávání romských poradců či zaměstnanců veřejné správy. 

Cílem obou výzev je vytvářet potřebná opatření, která pomohou v aktivizaci a zplnomocňování Romů a zajistí účinnou podporu při integraci romské menšiny. Záměrem je rovněž posílit fungování regionální a místní integrace.

Výzvy podpoří projekty, které přispějí například ke zlepšení soužití Romů s majoritní společností, posílení a rozšíření sítě romských poradců a podporu romské integrace, pořádání seminářů a praktických workshopů, které mohou mít vliv na zplnomocňování Romů, a mnoho dalších aktivit, které jsou detailněji specifikovány v textu výzev.

Všechny podrobné informace o obou výzvách naleznete na webových stránkách Ministerstva financí a na stránkác Úřadu vlády ČR.

Organizace

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 224 002 111, E-mail: posta@vlada.cz, www.vlada.cz