Romský vzdělávací fond vyhlašuje další kolo stipendií pro romské vysokoškoláky

Uzávěrka podání žádostí 15. května 2019.

Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu vyhlašuje každoroční cyklus stipendijního programu pro romské vysokoškoláky (RMUSP) pro akademický rok 2019–2020.

RMUSP nabízí akademická stipendia romským studentům v závislosti na jejich studijních výsledcích, pokud jsou občany nebo mají trvalý pobyt v těchto zemích:  Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku. Způsobilí žadatelé musí studovat bakalářské, magisterské nebo nerozdělené akademické studium (tj. magisterské programy, kde studium není rozděleno na bakalářské a magisterské) nebo doktorandské studium na státem akreditovaných vysokých školách v domovské zemi nebo v zemi pobytu.

Hlavním cílem Stipendijního programu Romského vzdělávacího fondu (SP REF) je přispět ke vzniku kritické skupiny Romů s dosaženým co vyšším vzděláním, hrdých na svůj romský původ, akademicky a společensky úspěšné se schopnostmi a znalostmi umožňujícími jim stát se profesionály ve svých oborech, zároveň však zůstat v kontaktu se svou romskou komunitou a podporovat jejich další pokrok a zapojení do širší společnosti.

Více informací najdete zde.