Inkluze a multikulturní vzdělávání

Uzávěrka podání žádostí 31. 5. 2018

Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu číslo 28: Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Kdo může o dotaci žádat

Obecně platí, že oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která je
registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO, někdy také IČ). Oprávnění žadatelé jsou mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Více informací o dotaci najdete zde.

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy
Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Hlavní město Praha, Česká republika
www.penizeproprahu.cz