Pracovní nabídka

Vrchní ministerský rada – Odbor regionální a národnostní kultury

Pracovní nabídka

Sociální pracovník/ce

Pracovní nabídka

Vedoucí sociálně-právního oddělení

Pracovní nabídka

Právnička / právník

Pracovní nabídka

PR pracovník a koordinátor kampaně

Pracovní nabídka

Terénní sociální pracovník

Pracovní nabídka

Edukátor v kultuře

Dotace / grant

Podpora terénní práce

Pracovní nabídka

Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Dotace / grant

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Pracovní nabídka

Projektový manažer, koordinátor

Dotace / grant

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Pracovní nabídka

Sociální pracovník/ice

Pracovní nabídka

Asistent/ka projektů zaměřených na podporu pedagogů

Pracovní nabídka

Terénní sociální pracovník

Pracovní nabídka

Lektor/lektorka českého jazyka a literatury pro střední školy

Dotace / grant

Výzva na podporu romské inkluze a posilování postavení Romů

Pracovní nabídka

Lektor/lektorka češtiny jako druhého jazyka

Pracovní nabídka

Terénní sociální pracovník

Pracovní nabídka

Metodik adaptace dětí s OMJ ve školách

Pracovní nabídka

Metodik dvojjazyčných asistentů pedagoga pro ZŠ

Pracovní nabídka

Odborný pracovník a metodik pro regiony

Pracovní nabídka

Terénní sociální pracovník

Pracovní nabídka

Sociální pracovník – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Pracovní nabídka

Vedoucí PR oddělení

Pracovní nabídka

Muzejní edukátor/pedagog

Pracovní nabídka

Metodička / metodik začleňování žáků s OMJ

Pracovní nabídka

Projektový manažer / projektová manažerka

Pracovní nabídka

Psycholog / psycholožka

Pracovní nabídka

Průvodce / průvodkyně