Pracovní nabídka

OPU Praha hledá právničku/právníka

Pracovní nabídka

Sociální pracovník / sociální pracovnice

Pracovní nabídka

Pracovník/ice pro doprovázení pěstounských rodin v Brně

Pracovní nabídka

PR/Copywriter

Pracovní nabídka

Metodik/čka a lektor/ka multikulturní výchovy

Pracovní nabídka

Koordinátor/ka a administrátor/ka projektů

Pracovní nabídka

Terénní sociální pracovník/ce

Pracovní nabídka

Sociální pracovník/Ce Sociálně Aktivizační Služby JMK

Pracovní nabídka

Projektový manažer / Projektová manažerka

Pracovní nabídka

Fundraiser

Pracovní nabídka

Metodik/čka vzdělávacího projektu

Pracovní nabídka

Odborný pracovník a metodik pro regiony

Pracovní nabídka

Koordinační pracovník adaptačně–integračních kurzů

Pracovní nabídka

Terénní sociální pracovník

Pracovní nabídka

Kurátor fondu fotodokumentace a výtvarného umění a fotodokumentátor

Pracovní nabídka

Evaluátor/ka

Pracovní nabídka

Asistentka ředitelky Muzea romské kultury

Pracovní nabídka

Vrchní ministerský rada – Odbor regionální a národnostní kultury

Pracovní nabídka

Sociální pracovník/ce

Pracovní nabídka

Vedoucí sociálně-právního oddělení

Pracovní nabídka

Právnička / právník

Pracovní nabídka

PR pracovník a koordinátor kampaně

Pracovní nabídka

Terénní sociální pracovník

Pracovní nabídka

Edukátor v kultuře

Dotace / grant

Podpora terénní práce

Pracovní nabídka

Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Dotace / grant

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Pracovní nabídka

Projektový manažer, koordinátor

Dotace / grant

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Pracovní nabídka

Sociální pracovník/ice