Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013

Praha: Úřad vlády ČR, 2014

Zprávu o stavu lidských práv v České republice vypracovává každoročně odborný aparát Rady vlády pro lidská práva již od roku 1998. Zpráva je sestavena z příspěvků jednotlivých ministerstev, nevládních organizací a členů Rady vlády a jejích výborů, kteří zastupují občanskou společnost. Zpráva se tak snaží být výslednicí všech těchto pohledů a navrhnout doporučení do budoucna. Jejím posláním je poskytnout vládě informace potřebné pro rozhodování o prioritách v oblasti ochrany lidských práv a zároveň poskytnout odborné i široké veřejnosti informace o stavu lidských práv v zemi. Zpráva informuje o platné i navrhované legislativě, navazující judikatuře, akcentuje nedostatky z pohledu ochrany lidských práv a poukazuje na případy z praxe. 


Soubory ke stažení

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013.pdf