Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008

Praha: Úřad vlády ČR, 2009

Zpráva v úvodu popisuje mezinárodní dimenzi lidských práv, následně pak rozebírá pozitivní změny i přetrvávající nedostatky v jednotlivých oblastech lidských práv, jako jsou např. občanská a politická práva, právo na soudní ochranu, právo na rovné zacházení, práva dětí, práva osob omezených na svobodě, postavení a práv cizinců a azylantů apod. Zpráva např. zmiňuje některé problémy v oblasti exekucí, věnuje se tzv. náhubkovému zákonu - upozorňuje na střet tohoto zákona s právem na informace a svobodou projevu. Jedno z nejdůležitějších základních lidských práv je právo na soukromí. Zpráva se proto také vyjadřuje k rozmachu kamerových a sledovacích systémů a poukazuje na nutnost jednotné a jasné regulace těchto technologií. Vládní zpráva se snaží o dosažení obsahové vyváženosti. Snaží se proto zohledňovat i kritiku nevládních organizací – kromě toho, že vychází jak z informací státních orgánů, zohledňuje i informace poskytnuté nevládními organizacemi. 


Soubory ke stažení

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008.pdf