Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2005

Praha: Úřad vlády ČR, 2006

Od roku 1998 vypracovává zmocněnec vlády pro lidská práva každoročně zprávu o stavu lidských práv v České republice. Zpráva o stavu lidských práv v roce 2005 je tedy v pořadí osmá. Podobně jako předchozí zprávy má především aktualizační charakter a je primárně určena vládě ČR pro potřeby rozhodování o prioritách v oblasti ochrany lidských práv. Neopakuje tudíž obecná konstatování o základních demokratických svobodách v ČR ani výčet práv zaručených Listinou základních práv a svobod, ale věnuje se zejména pokroku dosaženému za uplynulý rok v oblastech, které byly v minulosti předmětem kritiky, a přetrvávajícím nedostatkům. Dosažený pokrok i přetrvávající nedostatky jsou hodnoceny především ve vztahu k mezinárodním smlouvám o lidských právech, jichž je ČR smluvní stranou.


Soubory ke stažení

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2005.pdf