Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018

Praha: Úřad vlády ČR, 2019, ISBN 978-80-7440-235-7

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice je každoročně předkládána vládě ČR – v roce 2019 jepředložena již po sedmnácté. Jako v předchozích letech je cílem zprávy zmapovat aktivity a změny, k nimž došlo v uplynulém roce a které se bezprostředně týkají situace národnostních menšin žijících na území České republiky. Aby byla dosažena komplexnost popisu a stav zachycen až na úroveň obcí, kde žijí příslušníci národnostních menšin, je text doplněn řadou příloh. Každoroční podrobná dokumentace situace národnostních menšin vytváří možnost sledovat zpětně v dlouhodobějším horizontu změny, týkající se národnostních menšin. Zpráva se skládá ze 13 kapitol.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018.pdf