Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017

Praha: Úřad vlády ČR, 2018, ISBN 978-80-7440-217-3

Zpráva o situaci národnostních menšin je každoročně předkládána Vládě ČR. K nejdůležitějším událostem roku 2017, o nichž Zpráva pojednává, patří: Monitorovací proces dokumentů Rady Evropy (Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, Evropská charta regionálních či menšinových jazyků); Veřejnoprávní média a národnostní menšiny; Problematika neutěšeného stavu německých hrobů na českých hřbitovech, Změna statutu Rady a další.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017.pdf