Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016

Praha: Úřad vlády ČR, 2017, ISBN 978-80-7440-183-1

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016, je již patnáctým podobným dokumentem od roku 2002, každoročně vládě předkládaným. K nejdůležitějším událostem roku 2016, o nichž Zpráva pojednává, patří: Novelizace zákona č. 128/2000 Sb. (§§ 29 a 117); Monitorovací proces dokumentů Rady Evropy (Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, Evropská charta regionálních či menšinových jazyků); Veřejnoprávní média a národnostní menšiny a další.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016.pdf