Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015

Praha: Úřad vlády ČR, 2016, ISBN 978-80-7440-152-7

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice je každoročně předkládána Vládě ČR. K nejdůležitějším událostem roku 2015, o nichž Zpráva pojednává, patří: K novelizaci zákona č. 128/2000 Sb. (§§ 29 a 117); Monitorovací proces dokumentů Rady Evropy (Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, Evropská charta regionálních či menšinových jazyků); Diskuse nad postavením národnostních menšin; Veřejnoprávní média a národnostní menšiny a další.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015.pdf