Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011

Praha: Úřad vlády ČR, 2012, ISBN 978-80-7440-063-6

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011 je již jedenáctým dokumentem od roku 2002, každoročně vládě předkládaným. Text zpracoval sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny na základě podkladů zainteresovaných ministerstev a Kanceláře prezidenta republiky, orgánů místní i regionální samosprávy a představitelů národnostních menšin, které jsou zastoupeny v Radě. Zpráva má oproti předchozím letem pozměněný půdorys, přičemž nově kopíruje ustanovení Hlavy II zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav. Podrobné údaje byly přesunuty do části příloh, v první řadě jde o pasáž obsahující reflexi národnostních menšin a text ilustrující situaci na místní a regionální úrovni. Tato změna reaguje na projednání Zprávy v Petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Cílem je učinit Zprávu přehlednější. Podobně jako v předchozích letech pokračuje snaha oddělit specifickou podporu národnostních menšin od podpory integrace romské komunity, jde především o kapitolu ilustrující činnost veřejné správy na místní či regionální úrovni. Autoři se proto pokusili pasáže týkající se obou úhlů pohledu okomentovat v poznámkovém aparátu, stejně tak tomu je v příloze popisující dotace, poskytnuté na podporu příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace romské komunity.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011.pdf