Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Praha: Úřad vlády ČR, 2011, ISBN 978-80-7440-054-4

Zpráva byla Vládou ČR vzata na vědomí dne 8. června 2011 usnesením č. 424. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010, je již desátým   dokumentem   od   roku   2002,   každoročně   vládě   předkládaným. Text   zpracoval sekretariát  Rady  vlády  pro  národnostní  menšiny  na  základě  podkladů zainteresovaných  ministerstev,  Veřejného  ochránce  práv  a  Kanceláře  prezidenta  republiky, orgánů  místní  i  regionální  samosprávy  a  představitelů  národnostních  menšin,  které  jsou zastoupeny v Radě. Zpráva  zachovává  shodný  půdorys  jako  zprávy  předešlé,  přičemž  nejobsáhlejší  pasáží  je informace o samosprávách, u nichž se postupně daří získávat větší množství validních údajů. Zde  se  postupně  daří  vymezit  specifickou  podporu  národnostních  menšin  od  podpory integrace  romské  komunity,  jde  především  o  kapitolu ilustrující  činnost  veřejné  správy  na místní   či   regionální   úrovni.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010.pdf