Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009

Praha: Úřad vlády ČR, 2010, ISBN 978-80-7440-027-8

Zpráva byla projednána vládou dne 7. června 2010 a přijala k ní usnesení č. 443. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 podává stejně jako v uplynulých letech souhrnný přehled o opatřeních veřejné správy vůči příslušníkům národnostních menšin a o jejich vlastních aktivitách za období předcházejícího kalendářního roku. Jde o dokument Rady vlády pro národnostní menšiny, který zpracoval její sekretariát na základě podkladových materiálů příslušných ministerstev, orgánů samosprávy a jiných orgánů veřejné správy a zástupců národnostních menšin, členů Rady, resp. jejich spolupracovníků.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009.pdf