Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008

Praha: Úřad vlády ČR, 2009, ISBN 978-80-87041-93-2

Zpráva byla projednána vládou dne 29. června 2009 a přijala k ní usnesení č. 845. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 podává stejně jako v uplynulých letech souhrnný přehled o opatřeních veřejné správy vůči příslušníkům národnostních menšin a o jejich vlastních aktivitách za období předcházejícího kalendářního roku. Jde o dokument Rady vlády pro národnostní menšiny, který zpracoval její sekretariát na základě podkladových materiálů příslušných ministerstev, orgánů samosprávy a jiných orgánů veřejné správy a zástupců národnostních menšin, členů Rady, resp. jejich spolupracovníků.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008.pdf