Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007

Praha: Úřad vlády ČR, 2008, ISBN 978-80-87041-43-7

Zpráva byla projednána vládou dne 27. června 2008 a přijala k ní usnesení č. 742. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007 podává stejně jako v uplynulých letech souhrnný přehled o opatřeních veřejné správy vůči příslušníkům národnostních menšin a o jejich vlastních aktivitách za období předcházejícího kalendářního roku. Jde o dokument Rady vlády pro národnostní menšiny, který zpracoval její sekretariát na základě podkladových materiálů příslušných ministerstev, orgánů samosprávy a jiných orgánů veřejné správy a zástupců národnostních menšin, členů Rady, resp. jejich spolupracovníků.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007.pdf
Report on the Situation of National Minorities in the Czech Republic in 2007.pdf