Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006

Praha: Úřad vlády ČR, 2007

Zpráva byla projednána vládou dne 11. června 2007 a přijala k ní usnesení č. 637. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006 podává stejně jako v uplynulých letech souhrnný přehled o opatřeních veřejné správy vůči příslušníkům národnostních menšin a o jejich vlastních aktivitách za období předcházejícího kalendářního roku. Jde o dokument Rady vlády pro národnostní menšiny, který zpracoval její sekretariát na základě podkladových materiálů příslušných ministerstev, orgánů samosprávy a jiných orgánů veřejné správy a zástupců národnostních menšin, členů Rady, resp. jejich spolupracovníků.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006.pdf
Report on the situation of national minorities in the Czech Republic in 2006.pdf