Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005

Praha: Úřad vlády ČR, 2006, ISBN 80-86734-97-8

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 podává stejně jako v uplynulých letech souhrnný přehled o opatřeních veřejné správy vůči příslušníkům národnostních menšin a o jejich vlastních aktivitách za období předcházejícího kalendářního roku. Jde o dokument Rady vlády pro národnostní menšiny, který zpracoval její sekretariát na základě podkladových materiálů příslušných ministerstev, orgánů samosprávy a jiných orgánů veřejné správy a zástupců národnostních menšin, členů Rady, resp. jejich spolupracovníků. Zpráva byla projednána vládou dne 7. června 2006 a přijala k ní usnesení č. 689.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005.pdf
Report on the Situation of National Minorities in the Czech Republic in 2005.pdf
Přílohy_Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR 2005.pdf