Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003

Praha: Úřad vlády ČR, 2004, ISBN 80-86734-27-7

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003 podává stejně jako v uplynulých letech souhrnný přehled o opatřeních veřejné správy vůči příslušníkům národnostních menšin a o jejich vlastních aktivitách za období předcházejícího kalendářního roku. Jde o dokument Rady vlády pro národnostní menšiny, který zpracoval její sekretariát na základě podkladových materiálů příslušných ministerstev, orgánů samosprávy a jiných orgánů veřejné správy a zástupců národnostních menšin, členů Rady, resp. jejich spolupracovníků. Zpráva byla přijata usnesením vlády ze dne 30. června 2004 č. 663.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003.pdf
Report on the Situation of the National Minorities in the Czech Republic in 2003.pdf
Přílohy – Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003.7z