Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001

Praha: Úřad vlády ČR, 2002

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001 podává souhrnný přehled o opatřeních veřejné správy vůči příslušníkům národnostních menšin a o jejich vlastních aktivitách za období předcházejícího kalendářního roku. Jde o dokument Rady vlády pro národnostní menšiny, který zpracoval její sekretariát na základě podkladových materiálů příslušných ministerstev, orgánů samosprávy a jiných orgánů veřejné správy a zástupců národnostních menšin, členů Rady, resp. jejich spolupracovníků. Zpráva byla přijata usnesením vlády ze dne 12. června 2002 č. 600.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001.pdf
Report on the Situation of National Minorities in the Czech Republic in 2001.pdf