Koncepce romské integrace na období 2010–2013 Úřad vlády ČR
Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v České republice II. Úřad vlády ČR
Strategii romské integrace na roky 2015 až 2020 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018 Úřad vlády ČR
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2005 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2007 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2009 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2010 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2011 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2014 Úřad vlády ČR
Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2015 Úřad vlády ČR