Kontinenty

Zobrazit na mapě

Sdružení pro spolupráci se zeměmi Afriky, Asie a Latinské Ameriky Kontinenty  je nezisková organizace založená v roce 1990, její snahou je poskytnout platformu pro setkávání lidí, kteří nějakým způsobem blíže poznali mimoevropské země, oblíbili si je a váží si jejich staleté kultury a zkušeností. Sdružení je otevřené těm, kteří mají zájem se o Africe, Asii a Latinské Americe něco nového dozvědět, pro ty sdružení připravuje speciální programy. Sdružení samo nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá pro své členy i veřejnost shromáždění, besedy, přednášky a další formy společenské a informativní činnosti. Prostřednictvím svých tiskovin a sdělovacích prostředků šíří myšlenky solidarity Severu a Jihu a vzájemné spolupráce mezi nimi. Dle svých možností a potřeby může sdružení iniciovat nebo pořádat akce a sbírky určené na pomoc strádajícímu obyvatelstvu v rozvojových zemích. Sdružení navazuje a udržuje styky se studenty zemí Afriky, Asie a LA, podle možnosti jim poskytuje pomoc. Dále sdružení spolupracuje s vysokými školami a dalšími organizacemi při výchově odborníků z výše zmíněných zemí.

Organizace

Vítkova 13, Praha 8 186 00, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 222 313 452, FAX: +420 222 313 452, E-mail: kontinen@bon.cz, www.kontinent.cz