Komunitní centrum Chánov

Zobrazit na mapě

Posláním Komunitního centra Chánov je napomáhat integraci Romů do společnosti. Hlavním cílem je především: pomáhat zlepšit vztahy Romů vůči vlastní skupině, majoritní skupině a institucím; pomáhat zlepšit sociální situaci Romů především v oblasti zaměstnanosti, kultury bydlení a životního prostředí; pomáhat dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin romské komunity; monitorovat, vyhodnocovat situaci Romů ve společnosti a působit na kultivaci prostředí. Klíčovými aktivitami Komunitního centra Chánov jsou především: příprava na povinnou školní docházku; doučování a příprava na budoucí povolání; organizování volnočasových aktivit vybraných skupin Romů s cílem naučit tyto skupiny využívat svůj volný čas vhodným, žádoucím a tvůrčím způsobem; organizování besed a zájmových setkání; organizování kulturních vystoupení, poradenství rodičům a návštěvy v rodinách.

Organizace

Zlatnická 206, Most 434 01 , Ústecký kraj, Česká republika
E-mail: chanov@chanov.cz, www.chanov.cz