Klub přátel Řecka

Zobrazit na mapě

Klub přátel Řecka (KPŘ) je dobrovolným občanským sdružením přátel Řecka, jeho lidu, jazyka, kultury a dějin. Posláním KPŘ je vyvíjení a podpora kulturních a jiných všeobecně prospěšných činností přispívajících k vzájemnému poznávání a sbližování české a řecké národní kultury a k zachování národního povědomí řecké diaspory v ČR. Klub pořádá výstavy, přednášky, semináře, společenské akce apod. se vztahem k Řecku. Klub dále  v rámci ediční činnosti připravuje vydávání odborné, zájmové a informativní literatury a nosičů písma a zvuku se vztahem k Řecku;
vede řeckou knihovnu jako informační a kulturní středisko v součinnosti s Řeckou obcí Praha nebo samostatně apod. 

Organizace

Krakovská 22, Praha 1 110 00, Hlavní město Praha , Česká republika
E-mail: info@dialogos-kpr.cz, www.dialogos-kpr.cz