IQ Roma Servis

Zobrazit na mapě
Činnost sdružení se zaměřuje na mapování a analýzu potřeb a zdrojů místních sociálně vyloučených romských komunit a na podporu a vytváření podmínek ke zvyšování občanských, sociálních, ekonomických, vzdělávacích a pracovních příležitostí a úspěchů jednotlivců, rodin a komunit ohrožených sociálním vyloučením. Aktivity sdružení jsou v praxi tvořeny a rozvíjeny: dobrovolnou občanskou iniciativou a aktivitou členů, příznivců a dobrovolníků;  profesionálním servisem odborného týmu zaměstnanců (dle jednotlivých projektů a programů); službami informačními, sociálními, právními, vzdělávacími, volnočasově-motivačními a službami zaměstnanosti. Další práce IQ Roma servisu strategicky zahrnuje: analytickou činnost včetně dílčích šetření v komunitě; tvorbu koncepcí na základě analýz a zobecněného know-how získaného z každodenní přímé práce s klienty; lobbying, konzultace a zpětnou vazbu pro soukromé a veřejné instituce, zejména zaměstnavatele s cílem prosazovat antidiskriminační principy a podpořit poptávku po pracovní síle etnických menšin, především Romů; konzultace a zpětnou vazbu pro programy a politiky veřejných institucí v zájmu zefektivnění jejich reálného dopadu na cílové skupiny etc.

Organizace

Cejl 49, Brno  602 00, Jihomoravský kraj, Česká republika
Telefon: +420 549 241 250, FAX: +420 549 241 250, E-mail: iqrs@iqrs.cz, www.iqrs.cz


Vranovská 846/45, 614 00 Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika
Telefon: +420 543 213 310, E-mail: iqrs@iqrs.cz, www.iqrs.cz