Goethe-Institut Praha

Zobrazit na mapě

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz Německa. Prostřednictvím sítě Goethe-Institutů, Goethe-Center, kulturních společností, čítáren, ale i zkouškových a jazykových výukových center plní Goethe-Institut hlavní úkoly zahraniční kulturní a vzdělávací politiky. Je přitom rovněž partner veřejných i soukromých kulturních institucí, ale i spolkových zemí, obcí a hospodářství. Goethe-Institut v Praze je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. 

Organizace

Masarykovo nábřeží 32, Praha 1 110 00, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 221 962-111, FAX: +420 221 962-250, E-mail: info@prag.goethe.org, www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm