Globea

Zobrazit na mapě

Hlavním cílem a posláním sdružení Globea je podporovat toleranci a porozumění mezi lidmi různých etnik, ras, národností, vyznání, kultur, sociálního postavení, pohlaví, diskriminovaných menšin ap., a to na základě principů spravedlnosti, nenásilí a dodržování lidských práv. Dalším cílem je přispívat k aktivní participaci občanů na řízení věcí veřejných a k vytváření občanské společnosti. Za tímto účelem sdružení: Soustavně vytváří a podporuje mezinárodní síť učitelů a vzdělavatelů v nejširším slova smyslu s cílem výměny informací a zkušeností, poskytování vzájemné podpory a vytváření systémů působení jak na veřejnost, tak na zákonodárnou a výkonnou moc, a to v lokálním, regionálním i celosvětovém měřítku. Pořádá setkání, semináře, konference, přednášky a kursy pro učitele, pracovníky veřejné správy, pracovníky médií a ostatní veřejnost s cílem předávat a zmnožovat dobré zkušenosti a zaběhlou praxi do dalších regionů či zemí. Vydává publikace a další materiály s tematikou tolerance, multikulturalismu, inkluse, rovných příležitostí, antidiskriminační praxe, lidských práv ap. Pořádá kulturní, vzdělávací a společenské akce v souladu s posláním sdružení. Snaží se pozitivně ovlivňovat vzdělávací politiku a praxi, včetně vzdělávacích struktur, osnov, výukových materiálů, metod ap. a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Organizace

Kettnerova 2052, Praha 5 155 00, Hlavní město Praha , Česká republika
E-mail: globea@tolerance.cz, www.tolerance.cz