Fórum proti antisemitismu

Zobrazit na mapě

FPA působí při Federaci židovských obcí. Svou činnost zahájilo v lednu 2003. Od té doby se FPA stalo centrálním evidenčním místem pro antisemitské projevy zaznamenané židovskými organizacemi v ČR. Na tomto úkolu spolupracuje s ŽOP, Židovským muzeem v Praze, Bejt Prahou a B´nai B´rith Renaissance. Hlavním výstupem se stává každoroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR. Činnost FPA by měla napomoci k hlubšímu poznání soudobého antisemitismu, a proto jeho pracovníci spolupracují s řadou domácích i zahraničních odborníků.

Organizace

Maiselova 18, Praha 1 110 01, Hlavní město Praha , Česká republika
E-mail: antisemitismus@email.cz