Forint - fórum pro integraci

Zobrazit na mapě

Za hlavní předmět činnosti sdružení bylo určeno odstraňování chudoby, sociální exkluze a jiné úsilí o integraci znevýhodněných skupin do společnosti. Jde o práci v oblastech, ve kterých mají zastoupené organizace dlouhodobé zkušenosti a disponují příklady dobré praxe, o které mají zájem se podělit a sjednocovat je do celoplošně použitelných standardů. K dosažení svých cílů, směřujících k odstraňování chudoby a sociální exkluze, Forint využívá zejména zastupování společných zájmů členů sdružení a zajištění vzájemné informovanosti a informovanosti vůči veřejnosti, aktivně spolupracuje s orgány veřejné správy v ČR a samosprávy, vytváří partnerství s institucemi zabývajícími se bojem proti chudobě, spolupracuje se zahraničními subjekty, organizuje vzdělávací akce, podílí se a iniciuje vznik standardů a metodik pro práci v sociálních službách. Členy sdružení Forint je deset českých neziskových organizací. Sdružení Forint je při splnění určitých podmínek otevřeno pro vstup dalších neziskových organizací. Musí se jednat o organizace, které prokáží, že odstraňování chudoby, sociální exkluze resp. jiné úsilí o integraci znevýhodněných skupin do společnosti tvoří důležitou součást jejich činnosti.

Organizace

Seifertova 47, Praha 3 130 00, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 222 540 979, Telefon: +420 605 115 111, FAX: +420 222 540 978, E-mail: info@forint.cz, www.forint.cz