Federace židovských obcí v ČR

Zobrazit na mapě

Federace židovských obcí (FŽO) je střechovým orgánem, sdružujícím v současné době 10 Židovských obcí (ŽO) v Čechách a na Moravě. FŽO zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským orgánům a institucím, včetně státních, a vůči zahraničí. Činnost jednotlivých Židovských obcí lze rozdělit na: činnost náboženskou a kulturní; Židovská obec v Praze provozuje domov důchodců a dům s pečovatelskou službou; činnost stavební, zaměřenou na rekonstrukce významných židovských památek, zejména synagog a hřbitovů, na celém území ČR. FŽO je rovněž zakladatelem nakladatelství Sefer, které se soustřeďuje na vydávání titulů z oblasti náboženské literatury, literatury faktu (zejména období Holocaustu), jakož i díla význačných českých a světových židovských autorů. V r.1994 založila FŽO spolu s pražskou Židovskou obcí a Ministerstvem kultury ČR Židovské muzeum v Praze. FŽO je spolu se Sdružením osvobozených politických vězňů a pozůstalých a Svazem nuceně nasazených zakladatelem České rady pro oběti nacismu, která se zabývá nejen odškodněním obětí nacismu, ale i péčí o jejich památku a bojem proti všem formám rasismu, antisemitismu a xenofobii. FŽO je zakladatelem Nadačního fondu Zecher, zabývající se záchranou židovských památek v Čechách a na Moravě.

Organizace

Maiselova 18, Praha 1 110 01, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 224 800 824, FAX: +420 224 810 912, E-mail: sekretariat@fzo.cz, www.fzo.cz