Evropská kontaktní skupina v ČR

Zobrazit na mapě

Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Mezi hlavní zájmy Evropské kontaktní skupiny patří: trh práce (diskriminace na trhu práce, nezaměstnanost, práce z domova, rekvalifikace a návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené); migrace a integrace (postavení cizinců a cizinek ve společnosti, problémy, kterým čelí při začleňování do většinové společnosti, odlišné modely integrace, komunitní rozvoj, svépomocné aktivity migrantů a migrantek); rovné příležitosti mezi muži a ženami (osvěta, vzdělávání, publikace a kampaně).

Organizace

Žitná 45, Praha 1 110 00, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 222 211 799, FAX: +420 222 211 799, E-mail: info@ekscr.cz, www.ekscr.cz