Etnologický ústav AV ČR - Oddělení etnických studií

Zobrazit na mapě

Oddělení etnických studií svou činnost zaměřuje na komparativní studium kultur a společenských jevů v českém i globálním kontextu. Tým pracovníků oddělení vychází ve svých výzkumných studiích z přístupů etnologie a sociální a kulturní antropologie, přičemž využívá kombinace tradičních a nových metodologických postupů.Výzkumná činnost oddělení se soustřeďuje především na tématiku migračních procesů, identity a životního stylu cizineckých komunit a etnických skupin v české společnosti, jakož i na vystěhovalectví Čechů a české komunity v zahraničí. Prioritami jsou též menšiny, včetně Romů. Oddělení dále provádí aplikovaný výzkum pro tuzemské a zahraniční instituce zabývající se problematikou migrace, azylu, pracovního trhu a sociálně vyloučených komunit.

Organizace

Na Florenci 3, Praha 1 110 00, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 222 828 511, Telefon: +420 222 828 503, FAX: +420 222 828 511, E-mail: uherek@eu.cas.cz, eu.avcr.cz