Drom, romské středisko

Zobrazit na mapě

Drom, romské středisko je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brno - městskou částí Brno-sever. Hlavním posláním Drom je poskytovat sociální služby, zmírňovat rizika sociálního vyloučení a napomáhat zlepšení životní situace osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím nabídky sociálních služeb a dalších aktivit: sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (klubovna pro děti a klub pro mládež, preventivní programy, vzdělávací a motivačně-stimulační programy pro děti a mládež, volnočasové aktivity); sociální služba terénní; program asistence prevence kriminality; vzdělávání a poskytování informací souvisejících s problematikou sociálního vyloučení a uplatnění na trhu práce; pořádání kulturních a společenských akcí pro všechny věkové kategorie. Cílovou skupinou Dromu jsou: děti a mládež ve věku 6-18 let, které se nacházejí v obtížné životní situaci nebo pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí; lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a trpí neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb.

Organizace

Bratislavská 41, Brno 602 00, Jihomoravský kraj, Česká republika
Telefon: +420 545 211 576, E-mail: drom@drom.cz, www.drom.cz