Člověk v tísni, o. p. s.

Zobrazit na mapě

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vychází z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty. Člověk v tísni věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Člověk v tísni usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost a aktivně se podílí na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Organizace

Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 226 200 400, E-mail: mail@clovekvtisni.cz, www.clovekvtisni.cz