Charita ČR

Zobrazit na mapě

Charita ČR se snaží pomáhat všem potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, hospice a podobně. 

Organizace

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1 , Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 296 243 330, E-mail: sekretariat@charita.cz, www.charita.cz