Český západ

Zobrazit na mapě

Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi od roku 2001. Nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací programy, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé nebo poskytuje sociální služby. Přímo v sídle sdružení funguje také textilní dílna, kde pracují romské ženy z Dobré Vody. Český západ: poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., jsou to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy; posiluje sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporuje je při objevování jejich jedinečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj; pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, nabízí individuální doučování; vytváří pracovní příležitosti a pomáhá s uplatněním na pracovním trhu; organizuje volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů; zapojuje sociálně vyloučené občany do řešení problémů veřejného zájmu, zejména na komunální úrovni; napomáhá ke zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.); pomáhá překonávat komunikační bariéry mezi obyvateli panelového domu v Dobré Vodě a zástupci veřejnoprávních institucí.

Organizace

Dobrá Voda 52, Toužim 364 01, Karlovarský kraj, Česká republika
Telefon: +420 353 391 132, Telefon: +420 724 732 247, FAX: +420 353 391 132, E-mail: info@cesky-zapad.cz, www.cesky-zapad.cz