Český výbor pro UNICEF

Zobrazit na mapě

Český výbor pro UNICEF byl ustaven v roce 1991 jako národní, nevládní, dobrovolná organizace, reprezentující a svojí činností podporující zájmy Dětského fondu OSN - UNICEF v České republice. Je jedním ze 37 Národních výborů pro UNICEF, které se ve vyspělých průmyslových zemích zabývají zejména těmito úkoly: informovat širokou veřejnost o poslání a konkrétní činnosti UNICEF ve prospěch dětí; upozorňovat veřejnost na situaci dětí ve světě i v ČR; získávat pro svoji činnost ve prospěch dětí dobrovolné spolupracovníky a příznivce (z řad jednotlivců i organizací); shromažďovat finanční prostředky pro pomoc strádajícím dětem celého světa, ať už formou vyhlášení sbírky, uspořádání benefiční akce, pravidelného či jednorázového finančního příspěvku, prodejem pohlednic a jiného zboží UNICEF apod.; podporovat naplňování dětských práv.

Organizace

Nám. Kinských 6, Praha 5 150 00, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 257 199 826, FAX: +420 257 320 244, E-mail: unicef@unicef.cz, www.unicef.cz