Český helsinský výbor

Zobrazit na mapě

Český helsinský výbor usiluje o respektování principů přirozených práv člověka a jejich uplatňování ve společenském životě. Hlavními oblastmi působení Českého helsinského výboru jsou lidská práva v ČR, boj proti rasismu a nesnášenlivosti, vězeňství a trestní justice, sociální a právní poradenství, výchova k lidským právům.

 

Organizace

Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 , Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 257 221 141, E-mail: info@helcom.cz, www.helcom.cz