Český helsinský výbor

Zobrazit na mapě

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Hlavním posláním Českého helsinského výboru je především: Sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv. Připomínkování návrhů zákonů a předkládání alternativních návrhů pokud souvisejí s ochranou lidských práv. Monitoring stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem na vybrané oblasti. Pravidelné vypracovávání zpráv o stavu lidských práv v ČR. Sledování situace těch skupin obyvatelstva, u nichž ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost. Bezplatné právní poradenství jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena. Litigace. Výchova k lidským právům, pořádání diskusí a seminářů s touto tematikou. Školící programy pro profesní skupiny i pracovníky a aktivisty nevládních organizací. Publikační činnost. Informační a dokumentační činnost.

Organizace

Štefánikova 21, Praha 5 150 00, Hlavní město Praha , Česká republika
E-mail: sekr@helcom.cz, www.helcom.cz