Česko-ruská společnost

Zobrazit na mapě

Občanské sdružení Česko-ruská společnost, o. s. zaměřuje své aktivity na oblast kulturní, vzdělávací a humanitární. Podílí se na navazování a rozvoji vzájemně prospěšných kontaktů v různých oblastech kulturního a společenského života mezi občany České republiky a občany Ruska. Při realizaci konkrétních projektů spolupracuje i s partnery na Ukrajině, v Bělorusku a na Slovensku. Společnost se podílí  na prezentaci ruské kultury v ČR a české kultury v RF pořádáním koncertů, uměleckých přehlídek, odborných kolokvií a seminářů a rusistických aktivit. Organizuje edukační a humanitární ozdravné tábory pro děti z oblasti postižených černobylskou havárií. Vydává neperiodický "Zpravodaj České rady Česko-ruské společnosti“, určený členům, zájemcům, partnerům doma i v zahraničí.

Organizace

V Závětří 4, Praha 7 170 00, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 266 791 700, Telefon: +420 266 791 704, FAX: +420 266 711 216, E-mail: spnv@spnv.cz, E-mail: spnv@seznam.cz, www.spnv.cz