Česko-německé diskusní fórum

Česko-německé diskusní fórum podporuje dialog mezi Čechy a Němci. Podílejí se na něm všichni, kdo společně usilují o těsné a plodné česko-německé partnerství: občané, politici, vědci, novináři a zástupci hospodářství. Do diskuse by se také měli zapojit zejména angažovaní mladí lidé. Diskusní fórum je financováno z prostředků Česko-německého Fondu budoucnosti.

Organizace

Železná 24, 110 00 Praha , Hlavní město Praha , Česká republika
www.diskusniforum.org