Česko-německé diskusní fórum

Zobrazit na mapě

Česko-německé diskusní fórum vzniklo v roce 1997. Má za úkol pečovat o česko-německý dialog, a to tím, že do něj úzce zapojí všechny skupiny, kteřé prosazují dobrou česko-německou spolupráci. Česko-německé diskusní fórum se stalo v posledních šesti letech své činnosti etablovanou součástí česko-německých vztahů. S rozšířením Evropské unie v květnu 2004 a nové globální výzvě určuje fórum svá nová témata česko-německé agendy. Těžištěm práce diskusního fóra zůstává i nadále průběh výroční konference za účasti česko-německé veřejnosti, obzvláště mladé generace.

Organizace

Na Poříčí 12, Praha 1 110 00, Hlavní město Praha , Česká republika
E-mail: info@fb.cz, www.diskusniforum.org