Česko-lotyšský klub

Zobrazit na mapě

Česko - lotyšský klub (ČLK) je nevládní, nepolitické, zájmové sdružení občanů, které vzniklo v roce 1990. Cílem ČLK je napomáhat všestrannému rozvoji styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou v oblasti kultury, vzdělání, turistiky a ekonomiky, propagovat historii i současnost lotyšského národa, jeho kulturu a jazyk. Česko-lotyšský klub úzce spolupracuje s Lotyšským kulturním centrem při velvyslanectví Lotyšské republiky v Praze.

Organizace

Mickiewiczova 13, Praha 6 160 00, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 737 487 585, Telefon: +420 722 935 853, E-mail: info@lotyssko.unas.cz, lotyssko.unas.cz