Česko-čínská společnost

Zobrazit na mapě

Česko-čínská společnost je nevládní organizací, která chce svými aktivitami podporovat všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi Českou republikou, Čínou a Číňany celého světa; podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, techniky, hospodářství, turistiky a osobních kontaktů. Mezi hlavní aktivity patří pořádání přednášek, kursů, sympozií, výstav a dalších společenských a kulturních akcí; vydávání publikací; informování odborné i laické veřejnosti ve sdělovacích prostředcích o otázkách souvisejících s posláním společnosti; podpora překladatelské a badatelské činnosti; vysílání delegací.

Organizace

Pod vodárenskou věží 1143/4, Praha 8 182 08, Hlavní město Praha , Česká republika
Telefon: +420 266 052 412, E-mail: ccs@ccspol.net, www.ccspol.net