Česká společnost přátel Izraele

Zobrazit na mapě

Společnost je dobrovolnou nepolitickou, nenáboženskou organizací sdružující zájemce o přátelské vztahy ke státu Izrael. Společnost spolupracuje se všemi obdobně zaměřenými českými i zahraničními organizacemi. Jejím posláním je objektivně a pravdivě informovat o politickém, hospodářském, sociálním a náboženském dění v Izraeli a o životě jeho lidu; napomáhat všestrannému rozvoji vědeckých, kulturních, turistických a hospodářských styků se státem Izrael a přispívat takto ke vzájemnému poznávání; bojovat proti všem formám antisemitismu a jiných projevů rasismu v ;duchu humánních, mravních a demokratických ideálů T. G. Masaryka.

Organizace

17. listopadu 1234, Přelouč 535 01, Pardubický kraj, Česká republika
E-mail: infonet@cspi-cz.com, www.cspi-cz.estranky.cz