Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

Zobrazit na mapě

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy funguje jako projektové pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov. Svou činnost zahájilo v první polovině roku 2003 za podpory Českého helsinského výboru (ČHV), který s centrem i nadále úzce spolupracuje. Činnost centra je zaměřena na problémy omezování a porušování lidských práv zejména v jihočeském regionu. Centrum provozuje bezplatnou právní poradnu v lidsko-právní oblasti ve spolupráci
s Centrem sociálních služeb a Českým helsinským výborem. Centrum se dále věnuje vzdělávací a osvětové činnosti - semináře, přednášky, besedy, konference k aktuálním tématům.

Organizace

nám. Svornosti 2, Český Krumlov 381 01, Jihočeský kraj, Česká republika
Telefon: +420 380 727 600, E-mail: lidskaprava@krumlov.cz, www.lidskaprava.krumlov.cz